Menskracht in de waterketen

Menskracht in de waterketen is een belangrijk project in de samenwerkingsagenda van het NAD. Het doel is om via het netwerk NAD bij te dragen aan de vermindering van de kwetsbaarheid van de waterketen. We merken uit de resultaten van de monitor NAD en uit de interviews en gesprekken dat er een oplopend structureel personeelstekort is voor de uitvoering van de waterketentaken. Door de toename van klimaatadaptatieve maatregelen en de bouwopgaven van gemeenten in de regio, neemt dat tekort alleen maar toe.

Het NAD heeft bijeenkomsten met managers en HR adviseurs georganiseerd. Uit de goed bezochte bijeenkomsten hebben de deelnemers zes acties geformuleerd die met netwerken, communicatie en tijdelijke en structurele uitwisseling en inzet van via het NAD te maken hebben.

Contactpersoon: Floor Huis in't Veld

Versie: 27 september 2023

In de regio wordt de bezetting van sleutelposities in de waterketen als kwetsbaar gezien.
In 2020 was de situatie licht verbeterd ten opzichte van 2019. Het was diverse gemeenten gelukt om vacatures (deels) op te vullen. Maar nog altijd was 14% van de vacatures niet ingevuld. De grotere organisaties zoals Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Den Haag hadden minder moeite met het invullen van vacatures.
Inmiddels is de situatie op de arbeidsmarkt er niet makkelijker op geworden. Kleinere organisaties, maar nu ook grotere organisaties hebben moeite om vacatures in de waterketen in te vullen. In 2023 voert het NAD weer een Doelmonitor uit en wordt het huidige percentage niet opgevulde vacatures in onze regio bekend.

Het doel voor het project Menskracht in de Waterketen is te verkennen hoe we deze kwetsbaarheid gezamenlijk kunnen oplossen. Tijdens de bijeenkomsten met managers en HR adviseurs in 2022 zijn concrete speerpunten bepaald en daar geven we invulling aan.

Gezamenlijke communicatiemiddelen ontwikkelen (in- en externe communicatie)
Intern: wie is wie, kennis en ervaring delen, online platform voor vraag en aanbod
Extern: zichtbaar zijn, werken bij een van de partners aantrekkelijk maken en laten zien wat werken in de waterketen inhoudt.

Gezamenlijke medewerkers
Gemeenschappelijke medewerkers in dienst nemen (gemeentes samen specialisten aannemen)
NAD traineeships faciliteren en uitbreiden
Gezamenlijk(e) opleidingstraject(en) ontwikkelen

Uitwisselen van medewerkers
Mensen binden
Gluren bij de buren, snuffelstages, meeloopdagen en uitwisseling rondom projecten. Bijvoorbeeld dat mensen van verschillende NAD organisaties samen aan projecten bij verschillende organisaties. Faciliteren van goede arbeidsplaatsen ook voor re-integratie kandidaten en het stimuleren van mobiliteit met name tussen de NAD partners.

Zie verslag 2e bijeenkomst Menskracht in de Waterketen van 20-9-2022 voor een uitwerking van de doelstelling, beoogde resultaten, aanpak en middelen per speerpunt.

 • Verminderen van de kwetsbaarheid en toekomstbestendig maken van de waterketen.

Indirect aan:

 • Minder sterke stijging van kosten van de keten
 • Minimaal handhaven van de huidige kwaliteit

KPI KWETSBAARHEID

 • De onderbezetting wordt verminderd naar 5%, in 7 jaar 12 extra medewerkers
 • Sleutelposities zijn bezet
 • NAD is een volwaardige netwerkorganisatie

Er zijn geen witte vlekken in de bezetting van sleutelposities. Dit wordt bereikt door aanpassingen in de formatie en/of door samenwerking binnen de regio. Medewerkers kunnen elkaar vervangen.

Schaalniveau:

 • NAD breed

Huidige deelnemers aan het project:

 • Floor Huis in ’t Veld, NAD (procesmanager)
 • Wouter van Kleef, Zoetermeer (projectleider / ketenregisseur)

Huidige klankbord:

 • Marjan Wedemeier, Hoogheemraadschap van Delfland (afdelingshoofd, ervaring met HRM)
 • Kees van Schieveen, Rijswijk (teamleider)
 • Sari Lee, gemeente Westland (HR adviseur)

Huidige Contactpersoon (Floor Huis in 't Veld)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.