Transitieteam

Het Strategisch Keten Plan beschrijft de aanpak van de Langetermijnvisie: op weg naar één maatschappelijke onderneming in 2050. Zo’n grote verandering is alleen met extra inspanning te realiseren. Daarom werken we met een transitieteam dat ons scherp houdt op de lange termijn opgaven. Specifiek op de onderdelen klimaat, technologie & kennis en innovatie.

Het transitieteam inspireert en prikkelt de organisaties vanuit de Langetermijnvisie en het Strategisch Ketenplan door:

 • bestaande en nieuwe inspirerende voorbeeldprojecten inzichtelijk te maken,
 • te signaleren wat in de omgeving gebeurt aan innovatie op het gebied van de waterketen en
 • proactief op zoek te gaan naar de ontwikkelingen van de toekomst.

Het transitieteam geeft richting, door:

 • Het delen van kennis en innovaties handen en voeten te geven. Bijvoorbeeld door de verbinding met kennisinstituten en onderwijs te leggen.
 • De Waterketenteams te ondersteunen.
 • Voorstellen voor nieuwe projecten te doen. De NAD partners besluiten over die voorstellen.
 • Kennis van buiten naar binnen te halen bijvoorbeeld door het volgen van voorbeeldprojecten.
 • Aan te geven welke stappen gezet moeten worden om de Langetermijnvisie te realiseren.

Het transitieteam brengt de voorgang in kaart, door:

 • Het opstellen en monitoren van prestatie-indicatoren om inzicht in het functioneren van de waterketen te krijgen en om de uitvoering van het beleid te volgen en waar nodig bij te sturen.
 • Het monitoren van prestatie-indicatoren om inzicht te krijgen in het functioneren van de waterketen en om de uitvoering van het beleid te volgen en waar nodig bij te sturen.

Projecten

Het transitieteam trekt de volgende projecten:

 • MKBA-afkoppelen – de maatschappelijke kosten en baten van afkoppelen van hemelwater en grondwater inzichtelijk maken.
 • Wijk van de Toekomst – de wijk van de toekomst is een klimaatbestendige en duurzaam ingerichte wijk waarbij water als leidend inrichtingsprincipe wordt gebruikt. Hierin werken de drie water-netwerken in de regio met elkaar samen.
 • Visie Water in Bedrijf – een volgende stap te zetten binnen de samenwerking van het NAD, om uiteindelijk uit te komen bij “de stip op de horizon” van het Strategisch Ketenplan 2.0.

De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd in het transitieteam: Gemeente Delft (Ruel Blom), Gemeente Leidschendam-Voorburg (Ewald Oude Luttikhuis), Hoogheemraadschap Delfland (Mathilde de Jong) en Evides Waterbedrijf (Peter Biever)

Cookie-instellingen