Kernteam

Het (ambtelijk) kernteam is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken zoals het faciliteren van het netwerk, het voorbereiden van bestuurlijke besluitvorming en de gezamenlijke verantwoording (zowel inhoudelijk als financieel). Een procesmanager organiseert, spreekt partijen aan op de voortgang van de projecten uit de samenwerkingsagenda (en rapporteert daarover) en functioneert als voorzitter van het kernteam.

In het kernteam zijn gemeenten, het hoogheemraadschap en drinkwaterbedrijven vertegenwoordigd. Gemeente Pijnacker-Nootdorp verzorgt het secretariaat van het NAD.

Leden kernteam

{"tabBasic":{"type":"users","title":"Leden kernteam","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-user","topn":"12","orderBy":"NEWID()","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"252407"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":true,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":true,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":false,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Cookie-instellingen