Netwerk Waterketen DelflandIn het netwerk werken twaalf gemeenten, 2 drinkwaterbedrijven en het Hoogheemraadschap van Delfland samen aan een betrouwbare, betaalbare, toekomstbestendige en duurzame watercyclus. Deze draagt ook bij aan klimaatadaptatie, energietransitie en de verbetering van de waterkwaliteit.

Overzicht projecten

Het Netwerk Waterketen Delfland is een levendige netwerk- en projectorganisatie, waarin mensen elkaar gemakkelijk kunnen vinden, ook als er lastige zaken opgepakt moeten worden. Lees hier hoe wij onze projecten uitvoeren.

 

 

 

 • Meegroeien met de groei

  Een prognose van de effecten van ruimtelijke ontwikkelingen, knelpunten en kansen voor het waterketensysteem.

  19 keer bekeken
 • Indirecte bedrijfslozingen

  Het doel van dit verbetertraject is om veel meer grip te krijgen op de indirecte bedrijfslozingen in het beheergebied van Delfland.

  26 keer bekeken
 • Wijk van de toekomst

  De wijk van de toekomst is een duurzaam ingerichte wijk waarbij water als leidend inrichtingsprincipe wordt gebruikt.

  30 keer bekeken
 • Visie 'Water in bedrijf'

  Een volgende stap zetten om uiteindelijk uit te komen bij “de stip op de horizon” van het Strategisch Ketenplan 2.0.

  29 keer bekeken
 • Menskracht in de waterketen

  In de regio wordt de bezetting van sleutelposities in de waterketen als kwetsbaar gezien.

  27 keer bekeken
 • MKBA Afkoppelen

  De Waterwet kent drie aparte zorgplichten voor de gemeenten: het inzamelen en transporteren van afvalwater, regenwater en grondwater.

  26 keer bekeken
 • Prognoses

  Gegevens over waterkwantiteiten binnen de waterketen beter in kaart brengen.

  25 keer bekeken
  Cookie-instellingen