Waterketenteams

De Waterketenteams zetten zich in voor de uitwerking per zuiveringskring van de initiatieven uit de Samenwerkingsagenda. Partners aangesloten bij het NAD werken zo in een waterketenteam samen aan projecten waar zij een belang hebben binnen de betreffende zuiveringskring.

Sinds 2008 zijn partijen die hun afvalwater afvoeren naar de AWZI De Groote Lucht georganiseerd in de Optimalisatie Studie Afvalwatersysteem De Groote Lucht (OAS DGL). Dit samenwerkingsverband is sinds 2012 gerelateerd aan het NAD.

In 2019 is gestart met OAS-Harnaschpolder/Houtrust. Deze is inmiddels gericht op een modelstudie voor het uitvoeren van een regionale stresstest. De samenwerkende partijen vormen gezamenlijk het Waterketenteam Harnaschpolder/Houtrust.

Inmiddels loopt er een innovatief gietwaterproject binnen de zuiveringskring van De Nieuwe Waterweg. In december 2022 is ook voor deze zuiveringskring een waterketenteam actief. Het bijzondere is dat hierin ook de gemeente Rotterdam is vertegenwoordigd. Rotterdam is geen partner van het NAD, maar de zuivering Nieuwe Waterweg ligt in Hoek van Holland (gemeente Rotterdam). Hier wordt het afvalwater van Hoek van Holland en een deel van het afvalwater van de gemeente Westland gezuiverd.

Deze samenwerkingsverbanden vormen een belangrijke en geschikte basis voor de lokale uitwerking van de samenwerkingsafspraken voor de periode 2021-2027 in NAD-verband.
De organisatie van de waterketenteams is als volgt: Per waterketenteam is, bij meerdere projecten, een procesmanager verantwoordelijk voor de voortgang en uitvoering van de afspraken. Indien slechts 1 project, dan is uiteraard de projectmanager hiervoor verantwoordelijk. De waterketenteams worden waar nodig ondersteund door een secretaris. De waterketenteams rapporteren aan het Kernteam van het NAD.

Contactpersonen

Luchtfoto De Groote Lucht

luchtfoto van de Groote Lucht

Luchtfoto Harnaschpolder

Luchtfoto van de Harnaschpolder

Luchtfoto Nieuwe Waterweg

Luchtfoto van de Nieuwe Waterweg

 

 

Cookie-instellingen